Μαχαίρι Chef Icel

0 out of 5
25.00
Τα μαχαίρια Icel παράγονται σύμφωνα με τα πρότυπα ποιότητας ISO8442-1, ISO8442-2 και ISO 8442-5.

Μαχαίρι Icel κρέατος 26cm

0 out of 5
25.00
Τα μαχαίρια Icel παράγονται σύμφωνα με τα πρότυπα ποιότητας ISO8442-1, ISO8442-2 και ISO 8442-5.

Μαχαίρι ξεκοκκαλίσματος ίσιο Icel 13cm

0 out of 5
13.00
Τα μαχαίρια Icel παράγονται σύμφωνα με τα πρότυπα ποιότητας ISO8442-1, ISO8442-2 και ISO 8442-5.

Μαχαίρι ξεκοκκαλίσματος κυρτό Icel 13cm

0 out of 5
15.00
Τα μαχαίρια Icel παράγονται σύμφωνα με τα πρότυπα ποιότητας ISO8442-1, ISO8442-2 και ISO 8442-5.

Μαχαίρι φεταρίσματος Icel 16cm

0 out of 5
14.00
Τα μαχαίρια Icel παράγονται σύμφωνα με τα πρότυπα ποιότητας ISO8442-1, ISO8442-2 και ISO 8442-5.

Μαχαίρι φεταρίσματος φαρδύ Icel 14cm

0 out of 5
12.00
Τα μαχαίρια Icel παράγονται σύμφωνα με τα πρότυπα ποιότητας ISO8442-1, ISO8442-2 και ISO 8442-5.

Μαχαίρι φεταρίσματος-σφαξίματος Icel 11cm

0 out of 5
10.00
Τα μαχαίρια Icel παράγονται σύμφωνα με τα πρότυπα ποιότητας ISO8442-1, ISO8442-2 και ISO 8442-5.